Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270271

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2008 XXX/303/08 Uchwała Nr XXX/303/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania ...
 30.12.2008 XXX/302/08 Uchwała Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodzisław Śląski".
 30.12.2008 XXX/301/08 Uchwała Nr XXX/301/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 30.12.2008 XXX/300/08 Uchwała Nr XXX/300/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.
 30.12.2008 XXX/299/08 Uchwała Nr XXX/299/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok.
 30.12.2008 XXX/298/08 Uchwała Nr XXX/298/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Wodzisławia Śląskiego".
 30.12.2008 XXX/297/08 Uchwała Nr XXX/297/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 03.12.2008 XXIX/296/08 Uchwała Nr XXIX/296/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl.
 03.12.2008 XXIX/295/08 Uchwała Nr XXIX/295/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Miasta Wodzisławia Śląskiego przez Ochotniczą Straż ...
 03.12.2008 XXIX/294/08 Uchwała Nr XXIX/294/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...
 03.12.2008 XXIX/293/08 Uchwała Nr XXIX/293/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 03.12.2008 XXIX/292/08 Uchwała Nr XXIX/292/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 03.12.2008 XXIX/291/08 Uchwała Nr XXIX/291/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/08 Rady Miejskiej Wodzisłwia Śl. z dnia 31 styczni 2008 r. w sprawie zwolnień ...
 03.12.2008 XXIX/290/08 Uchwała Nr XXIX/290/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śl. w 2008 roku ...
 03.12.2008 Uchwała Nr XXIX/289/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śl. na 2008 rok.
 06.11.2008 XXVIII/288... Uchwała Nr XXVIII/288/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
 06.11.2008 XXVIII/287... Uchwała Nr XXVIII/287/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie planowanych na rok 2009 cen za dostarczaną wodę przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 06.11.2008 XXVIII/286... Uchwała Nr XXVIII/286/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ...
 06.11.2008 XXVIII/285... Uchwała Nr XXVIII/285/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub ...
 06.11.2008 XXVIII/284... Uchwała Nr XXVIII/284/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3047
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu