Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Styczeń 2005r.
Luty 2005r.
Marzec 2005r.
Kwiecień 2005r.
Maj 2005r.
Czerwiec 2005r.
Sierpień 2005r.
Wrzesień 2005r.
Październik 2005r.
Listopad 2005r.
Grudzień 2005r.
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : przystąpienia do realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)".
 17.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : zatwierdzenia zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
 17.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.
 14.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisła
 10.06.2005 projekt uchwały w sprawie : przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2005-2015
 09.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego obwodów głosowania na czas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyboru Prezydenta Rzeczypospolite
 08.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnion
 07.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : zawarcia porozumienia z Gminą Godów.
 07.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : zawarcia porozumienia z Gminą Lubomia.
 07.06.2005 Projekt uchwały w sprawie : ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie M

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1328
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu