Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
styczeń 2010
luty 2010
marzec 2010
kwiecień 2010
maj 2010
czerwiec 2010
lipiec 2010
sierpień 2010
wrzesień 2010
październik 2010
listopad 2010
grudzień 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 23.09.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.
 22.09.2010 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.
 22.09.2010 Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego odrębnych obwodów głosowawnia w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
 17.09.2010 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 17.09.2010 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata 2010-2013".
 17.09.2010 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 17.09.2010 Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Statutowym Ostrawą - Dzielnicą Miejską Radvanice i Bartovice (Republika Czeska) oraz Miastem Wodzisław Śląski ...
 16.09.2010 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego ...
 16.09.2010 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Godów dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ..
 16.09.2010 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gorzyce dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ..
 16.09.2010 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Innowacyjna Szkoła" Nr POKL.09.01.02-24-052/10 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach ...
 06.09.2010 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2010-2014”.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 650
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu