Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 21.08.2008 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.
 20.08.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. o ustaleniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ...
 19.08.2008 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego.
 13.08.2008 Projekt uchwały w sprawie uczczenia przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego XX rocznicy strajków górniczych.
 13.08.2008 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim w jednostkę budżetową.
 11.08.2008 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku ...
 01.08.2008 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród sportowych Miasta Wodzisławia Śląskiego dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportow
 01.08.2008 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom posiadającym licencję zawodnika za
 31.07.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób
 25.07.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników(...)
 25.07.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości(..
 18.07.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/423/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakres
 18.07.2008 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego
 14.07.2008 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg nr 5009 S - ul. Karkoszka, nr 5011 S - ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013 S - ul. Konwaliowa i ul. Adama Dzika, położonych na terenie Miasta(...)
 14.07.2008 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 330 021S - ul. Mikołaja Kopernika, nr 330 140S - ul. Leonida Teligi, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, kategorii drogi gminnej

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1362
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu