Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270271

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 17.02.2004 Nr XV/141/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: wyznaczenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Wodzisławia Śl. z jednoczesnym ustaleniem wysokości stawek opłat godzinowych i abonamentowych oraz...
 17.02.2004 Nr XIV/135... z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Wodzisławia Śląskiego.Tereny położone przy ulicach Kominka, Wańkowicza, Popiela i Chrobrego.
 17.02.2004 Nr XIV/134... z dnia 27 listopada 2003 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.Tereny położone przy ulicach Pszowskiej, Cichej i Staszica.
 17.02.2004 Nr XIV/133... z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego. Tereny położone przy ulicach Słowiańskiej i Wiejskiej.
 17.02.2004 Nr XIV/132... z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.Tereny położone przy ulicach Letniej i Skłodowskiej.
 17.02.2004 Nr XIV/140... z dnia 27 listopada 2003 rokuw sprawie: przekazania na własność Województwa Śląskiego nowo wybudowanego elementu drogi wojewódzkiej.
 21.01.2004 XVI/155/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyznania Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego Adamowi Krzyżakowi dodatku specjalnego.
 20.01.2004 XVI/154/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania "Regulaminu Straży Miejskiej Wodzisławia Śl".
 20.01.2004 XVI/153/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie osiedlenia się w mieście Wodzisławiu Śląskim w ramach repatriacji rodziny pochodzenia polskiego.
 20.01.2004 XVI/152/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. przy dzierżawie nieruchomości miejskich poprzez ustalenie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
 20.01.2004 XVI/151/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie odstąpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego , obejmujacego obszar przedstawiony na załączniku graficznym .
 20.01.2004 XVI/150/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia nowego Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim.
 20.01.2004 XVI/149/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śl. z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 08.01.2004 XVI/148/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego prowadzenia przez Miasto Wodzisław Śląski Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 ...
 08.01.2004 XVI/147/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych.
 08.01.2004 XVI/146/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego
 08.01.2004 XVI/145/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok.
 08.01.2004 XVI/144/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.:"Budowa drogi łączącej ul. B. Chrobrego z ul. Głożyńsk
 08.01.2004 Nr XVI/143... z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta w sprawie przystapienia do realizacji projektu pt.:"Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej k 188
 18.12.2003 Nr XV/142/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie: udzielenia poparcia dla uchwały Nr XV/151/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 XII 2003 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nowych zasad kontraktowania

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2747
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu