Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270280

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w 2012 roku.
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śl. do oddania ....
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Rynku...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na ....
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Pani Annie Łasocha
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. odwołania pełnomocnictwa udzielonego Komendantowi Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Panu Januszowi Lipińskiemu
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powszechnej deratyzacji na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
 05.04.2012 OR-I.0050.... powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego”
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl.na Osiedlu Przyjaźni z jednoczesnym ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu ...
 05.04.2012 OR-I.0050.... w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.
 09.03.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi geodezyjno – kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego...
 09.03.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 09.03.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Wańkowicza do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu ...

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1825
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu