Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270280

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 24.02.2012 OR-I.0050.... powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych znajdujących się na stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zab., stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Czyżowickiej ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wybudowanie „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.”
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Os. Przyjaźni do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ..
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Czyżowickiej do oddania z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego ...
 24.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem..
 09.02.2012 OR-I.0050.... w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wodzisław Śląski.
 07.02.2012 OR-I.0050.... w spr.ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Brackiej 13d ..
 07.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. przy ul. Brackiej 13d z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gosp
 07.02.2012 OR-I.0050.... w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej"
 07.02.2012 OR-I.0050.... w spr. opracowania zasadniczych kierunków i sposobów realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie miasta Wodzisławia Śl. w 2012 r.
 01.02.2012 OR-I.0050.... w spr.zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
 01.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Wolności, z jednoczesnym ustaleniem ceny wywoławczej w przetargu
 01.02.2012 OR-I.0050.... w spr. przekazania środków trwałych tj. urządzenia zabawowe zabudowane na terenie placu zabaw na Osiedlu Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim.

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1825
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu