Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Nabór na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
Konsultacje aktów prawnych
Oferty realizacji zadań publicznych złożone w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolonta
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego
Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 04.10.2007 INFORMACJA DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 12.03.2007 Ogłoszenie o adaptacji strychów i pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne
 09.02.2007 Wzory oferty na realizacje zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania.
 17.10.2006 EKO.7624-2... wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 01.09.2006 EKO.7624-1... wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel SA nr BT-24355 Wodzisław
 01.09.2006 EKO.7624-2... wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel SA nr BT-22103 Wodzisław
 31.08.2006 Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 18.08.2006 EKO.7624-1... obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa istniejącego obiektu hand
 18.08.2006 EKO.7624-1... wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa bazowej stacji nadawczo - odbiorczej telefonii cyfrowej operatora sieci ERA BTS nr 5022
 17.08.2006 EKO.7624-1... wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Samoobsługowa stacja paliw płynnych przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. na działce nr 2668/510"
 28.07.2006 Zarządzenie Nr 24/05/06 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wodzislawiu Ślaskim
 25.07.2006 Oferta Inwestycyjna
 30.05.2006 Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Wodzisławiu Śląskim
 25.04.2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placów składowych w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 33"
 21.04.2006 Wniosek o wydanie dec. o środowisk. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2363 KWKA1 MSZANA na istniejącym kominie w Wodzisławiu Śl. przy Oś.
 21.04.2006 Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Koncepcja programowo - przestrzenna budowy obwodnicy miasta Wodzisławia
 20.04.2006 Ogłaszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
 17.01.2006 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej......
 23.11.2005 Komunikat o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 25.10.2005 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL zlokalizowanej przy ul. Pałacowej w Wodzis

«       1   2   3   4   5   6   7         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 68994
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu