Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
styczeń 2007
luty 2007
marzec 2007
kwiecień 2007
maj 2007
czerwiec 2007
lipiec 2007
sierpień 2007
wrzesień 2007
październik 2007
listopad 2007
grudzień 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 25.06.2007 Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w związku ze współfinansowaniem przygotowania ...
 25.06.2007 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zawarcia umowy najmu likalu użytkowego na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
 19.06.2007 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego.
 19.06.2007 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.
 19.06.2007 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.
 18.06.2007 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok.
 13.06.2007 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.
 13.06.2007 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pt:"Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku
 08.06.2007 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
 08.06.2007 Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 12 listopada 1996 r.
 08.06.2007 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1150
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu