Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
styczeń 2008
luty 2008
marzec 2008
kwiecień 2008
maj 2008
czerwiec 2008
lipiec 2008
sierpień 2008
wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 18.04.2008 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok.
 17.04.2008 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/213/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 marca 2008 r. o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 17.04.2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śl.
 16.04.2008 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim".
 16.04.2008 Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śl. za 2007 rok oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śl. za 2007
 14.04.2008 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śl. ze środków Funduszu Rozwoju Kultur
 14.04.2008 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śl. os. XXX-lecia" ze środków Funduszu
 14.04.2008 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.
 10.04.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.
 09.04.2008 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/423/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. w zakresie zawierania um
 07.04.2008 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXX/308/05 z dnia 31 marca 05 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony .
 04.04.2008 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., którego zakres opracowania przedstawiono na załączniku graficz
 04.04.2008 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom w Wodzisławiu Śląskim.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2126
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu