Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270271

Spis podmiotów
Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Plan pracy Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Władze Miasta
Urząd Miasta
Jednostki Organizacyjne Miasta
Jednostki Pomocnicze
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Miasta
Stowarzyszenia i Związki Międzygminne z udziałem Miasta
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.04.2012 XX/184/12 Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski
 27.04.2012 XX/183/12 Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim
 27.04.2012 XX/182/12 Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom (...)
 27.04.2012 XX/181/12 Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii (...)
 27.04.2012 XX/180/12 Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
 27.04.2012 XX/179/12 Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Tysiąclecia 25.
 27.04.2012 XX/178/12 Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r. dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim (...)
 27.04.2012 XX/177/12 Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 27.04.2012 XX/176/12 Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
 27.04.2012 XX/175/12 Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
 03.04.2012 XIX/174/12 Uchwała Nr XIX/174/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim i Zastępcy Dyrektora (...).
 03.04.2012 XIX/173/12 Uchwała Nr XIX/173/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
 03.04.2012 XIX/172/12 Uchwała Nr XIX/172/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta Wodzisław Śląski (...).
 03.04.2012 XIX/171/12 Uchwała Nr XIX/171/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola Nr 9 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Armii Ludowej 33 do Zespołu Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (...).
 03.04.2012 XIX/170/12 Uchwała Nr XIX/170/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 03.04.2012 XIX/169/12 Uchwała Nr XIX/169/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 roku.
 03.04.2012 XIX/168/12 Uchwała Nr XIX/168/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie określenia zasad dysponowania aktywami trwałymi przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
 03.04.2012 XIX/167/12 Uchwała Nr XIX/167/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Wodzisław Śląski.
 03.04.2012 XIX/166/12 Uchwała Nr XIX/166/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji.
 03.04.2012 XIX/165/12 Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej z dn. 28.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1439
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu