Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270272

Menu przedmiotowe
Prawo Lokalne
Statut Miasta
Budżet Miasta
Uchwały Rady Miejskiej
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Projekty Uchwał Rady Miejskiej
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Przetargi
Komunikaty, ogłoszenia
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia Majątkowe
Zamierzenia działań i programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Rejestry, ewidencje i archiwa
Majątek
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontroln
Informacje o stanie Miasta
Ochrona środowiska
Wybory
Narodowy Spis Powszechny 2011
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 12.01.2006 Nr XXXIX/3... Uchwała Nr XXXIX/389/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczyciel
 14.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/379/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.11.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Wodzisłąwia Śl. - obszar byłej kopalni
 14.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/378/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 09.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/377/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.11.2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządze
 09.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/374/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 09.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/373/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok.
 09.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/372/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 07.12.2005 Nr XXXVII/... Uchwała Nr XXXVII/371/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 30.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 06.07.2005 Nr XXXIII/... Uchwała Nr XXXIII/343/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. obwodów głosowania na czas wyborów do Sejmu i
 05.07.2005 Nr XXXIII/... Uchwała Nr XXXIII/337/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowank
 04.05.2005 Nr XXXI/32... Uchwała Nr XXXI/322/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiagnięc
 04.05.2005 Nr XXXI/32... Uchwała Nr XXXI/321/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawani
 12.04.2005 Nr XXX/316... Uchwała Nr XXX/316/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/58/97 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 3.10.1997 /z późn. zmianami/ w sprawie zasad usy
 12.04.2005 Nr XXX/315... Uchwała Nr XXX/315/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzieżawiania i
 11.04.2005 Nr XXX/312... Uchwała Nr XXX/312/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie : zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 25.02.2005 Nr XXIX/29... Uchwała Nr XXIX/299/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie : ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 25.02.2005 Nr XXIX/29... Uchwała Nr XXIX/298/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie : określenia zwrotu wydatków z pomocy społecznej.
 25.02.2005 Nr XXIX/29... Uchwała Nr XXIX/297/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej ...
 01.02.2005 XXVIII/288... Uchwała Nr XXVIII/288/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie: określania trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gosp. rolnych położonych na terenie Miasta Wodzisławia

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1857
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu