Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 21.04.2012 do 27.04.2012
 
27.04.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg 09/2012 - zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wyposażeniem - II
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Cz. I Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, Cz. II Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Cz. I Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, Cz. II Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Tysiąclecia 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r. dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Wolności oraz ul. Ofiar Oświęcimskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.04.2012
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z przeprowadzonej kontroli środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie Żłobka Nr 1 za 2011 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju 2012 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej z dn. 28.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Wodzisławia Śląśkiego za I kwartał 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Wodzisławia Śląśkiego za 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
24.04.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg 09/2012 - zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wyposażeniem - II
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi do SIWZ 2"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.04.2012
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zabezpieczenie stropu II kondygnacji segmentu A budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., w ramach realizowanego zad. inwest. pn.: Rozbudowa budynków Zespołu Szkolno - Przed.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu