Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 07.04.2012 do 13.04.2012
 
13.04.2012
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Tysiąclecia 25.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Gimnajzum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom(...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
12.04.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej z dn. 28.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa masy mineralno - asfaltowo - grysowej warstwa ścieralna - III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "
 
11.04.2012
Dotyczy dokumentu: Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.04.2012
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytanie i odpowiedz do SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu