Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 31.03.2012 do 06.04.2012
 
06.04.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg 08/2012 - usługa transportowa samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 6-8 ton
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ofiar Oświęcimskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik do pytań i odpowiedzi "
 
05.04.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Pani Elwirze Palarczyk
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.odwołania Pani Anny Łasocha ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania Pana Janusza Lipińskiego ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim z ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Brackiej 13d w Wodzisławiu Śląskim..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Pani Elwiry Palarczyk na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Pani Elwiry Palarczyk na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu miasta Wodzisławia ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. obowiązków w zakresie ewidencjonowania i przedstawiania kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej jako Wydziału w strukturze Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyjęcia zakresu zadań infrastruktury technicznej Rad Dzielnic przeznaczonych do realizacji przez miasto Wodzisław Śląski w 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, na którym poniesiono nakłady na wybudowanie garażu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.opracowania dokumentacji koniecznej do prawidłowego działania Systemu Wykrywania i Alarmowania – SWA funkcjonującego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego oraz listy dodatkowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udział w IV Europejskim Kongresie Gospodarczym w dniach 14-16 maja 2012r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śl. do oddania ....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Rynku...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej na ....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Pani Annie Łasocha
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania pełnomocnictwa udzielonego Komendantowi Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Panu Januszowi Lipińskiemu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powszechnej deratyzacji na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Kolejowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu Przyjaźni z jednoczesnym ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu postępowania "
 
04.04.2012
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.04.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/174/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim i Zastępcy Dyrektora (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/173/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/172/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta Wodzisław Śląski (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/171/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola Nr 9 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Armii Ludowej 33 do Zespołu Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (...).
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/170/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie RDOŚ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/169/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/168/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie określenia zasad dysponowania aktywami trwałymi przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/167/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Wodzisław Śląski.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/166/12 z dn. 28.03.2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej z dn. 28.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/164/12 z dn. 28.03. 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.04.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa masy mineralno - asfaltowo - grysowej warstwa ścieralna - III
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku." na "Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku."
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 lutego 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu