Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 23.03.2012 do 30.03.2012
 
30.03.2012
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Brackiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestracja urodzenia dziecka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uznanie dziecka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji zezwalającej na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia ślubu za granicą.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji uzupełniających treść aktu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestrowanie ślubów konkordatowych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestrowanie ślubów cywilnych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji dotyczących sprostowania oczywistego błędu pisarskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestracja zgonów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego w razie
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ARCHIWUM - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Organizowanie jubileuszowych rocznic pożycia małżeńskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie decyzji o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod 2 ogródki letnie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod kawiarenkę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu kwietniu 2012 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.03.2012
Dotyczy dokumentu: Nabór na 2 stanowiska Referenta w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Czyżowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.03.2012
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko głównej księgowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Żłobku Miejskim nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie RDOŚ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydawanie dowodów osobistych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytanie i odpowiedź"
 
27.03.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ - art.38 ust.4 ustawy pzp"
Dotyczy dokumentu: Spółka Obrotu Energią Sp z o.o.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja techniczna Przedmiar"
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie 27.03.2012"
 
26.03.2012
Dotyczy dokumentu: Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 roku Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.03.2012
Dotyczy dokumentu: Ludwika KŁOSIŃSKA -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim stan na 31.12.2011R..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ludwika KŁOSIŃSKA -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim do dnia 05.03.2012r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ludwika KŁOSIŃSKA -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim do dnia 05.03.2012r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 28 marca 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl. i Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu