Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 02.03.2012 do 08.03.2012
 
08.03.2012
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na "utrzymanie terenów zielonych miasta"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi geodezyjno – kartograficzne na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Wańkowicza do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
07.03.2012
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego w 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup fabrycznie nowej maszyny do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych - recykler
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1"
Dotyczy dokumentu: Schemat organizacyjny WCK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
06.03.2012
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa masy mineralno - asfaltowo - grysowej warstwa ścieralna - II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa masy mineralno - asfaltowo - grysowej warstwa ścieralna
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu: w spr.udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powierzenia Pani Małgorzacie DAMEK pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie pomocy społecznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej, z jednoczesnym ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. określenia wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Wodzisław Śląski.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego, ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
05.03.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi II"
Dotyczy dokumentu: Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – młodzieżowej w 2012 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczne
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
 
02.03.2012
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na "utrzymanie terenów zielonych miasta"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Barckiej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup fabrycznie nowej maszyny do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych - recykler
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyrażenia sprzeciwu z powodu zamiaru wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2012-2015.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania nowego statutu Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego "Dziupla"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany zapisów w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Miasta Wodzisławia Śląskiego lub będącym w jego zarządzie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu