Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 24.02.2012 do 01.03.2012
 
01.03.2012
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na "utrzymanie terenów zielonych miasta"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Barckiej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup fabrycznie nowej maszyny do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych - recykler
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nierównym traktowaniem nadawców podczas przyznawania koncesji na multipleksie cyfrowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyrażenia sprzeciwu z powodu zamiaru wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2012-2015.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie nadania nowego statutu Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego "Dziupla"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany zapisów w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Miasta Wodzisławia Śląskiego lub będącym w jego zarządzie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej z dn. 29.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.02.2012
Dotyczy dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_j przy ul.Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.02.2012
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę części nieruchomości położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie ogródków letnich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie kawiarenki letniej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
24.02.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brackiej 13 d z przeznaczeniem na prowadzenie dział...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. w roku 2012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.00036.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 07 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy –Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl. położonej przy ul. B. Chrobrego (parking) oraz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Waryńskiego w Wodzisławiu Śl. do oddania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania Pani Ludwiki Kłosińskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozłożenia na raty zaległości czynszowych najemcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Michalskiego 12 na cele...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych znajdujących się na stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zab., stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Czyżowickiej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wybudowanie „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi I"
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: w spr.przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego."
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Os. Przyjaźni do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Czyżowickiej do oddania z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 29 lutego 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu