Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270274

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.02.2012 do 23.02.2012
 
23.02.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brackiej 13 d z przeznaczeniem na prowadzenie dział...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. w roku 2012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.00036.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 07 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy –Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl. położonej przy ul. B. Chrobrego (parking) oraz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Waryńskiego w Wodzisławiu Śl. do oddania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania Pani Ludwiki Kłosińskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozłożenia na raty zaległości czynszowych najemcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Michalskiego 12 na cele...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych znajdujących się na stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zab., stanowiącej własność Gminy Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Czyżowickiej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śl. ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wybudowanie „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaprojektowanie i wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi I"
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: w spr.przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego."
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej na Os. Przyjaźni do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Czyżowickiej do oddania z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 29 lutego 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.02.2012
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w WPWD "Dziupla"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno – naukowej oraz dziecięco – młodzieżowej w 2012 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczne
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno - naukowej oraz dziecięco - młodzieżowej w 2011 roku do MiPBP w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Dostawa papieru, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów archiwizacyjnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu nowych czynności"
 
21.02.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/145/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/145/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVII/148/12 Rady Miejskiej z dn. 25.01.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
17.02.2012
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Miasta Wodzisławia Śląskiego lub będącym w jego zarządzie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu