Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 20.01.2012 do 26.01.2012
 
26.01.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości gruntowej poł. na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargach ustnych nieograniczonych części nieruchomości gruntowej poł. na Rynku w z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ogródków letnich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych poł. na Rynku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia wykazu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej,poł. przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej,poł. przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyrysy i wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Decyzja o ustalenie wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
25.01.2012
Dotyczy dokumentu: Dostawa papieru, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów archiwizacyjnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu: Dostawa papieru, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów archiwizacyjnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
 
24.01.2012
Dotyczy dokumentu: Dostawa papieru, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów archiwizacyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie UZP.doc"
 
23.01.2012
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie OR-I.0050.00011.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie OR-I.0050.00015.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/9/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/10/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/10/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/9/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie OR-I.0050.00015.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie OR-I.0050.00011.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego OR-I.0050.00015.2012
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zmiany WPF z dnia 30.12.2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.01.2012
Dotyczy dokumentu: Informacja pokontrolna projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk-etap 2:budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola w zakresie utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w okresie 2009-2011 (I półrocze) przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia UZP"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Opis ogłoszenia UZP
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu