Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.01.2012 do 19.01.2012
 
19.01.2012
Dotyczy dokumentu: Informacja pokontrolna projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk-etap 2:budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola w zakresie utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w okresie 2009-2011 (I półrocze) przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiana ogłoszenia UZP"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania remontów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Opis ogłoszenia UZP
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 25 stycznia 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.01.2012
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok Nr XVI/139/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
17.01.2012
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zakresu zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez Miasto Wodzisław Śląski w 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.01.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przekazania środka trwałego tj. szafa z półpośrednim układem pomiarowym dla celów zasilania sztucznego, składanego lodowiska "Biały Orlik"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przekazania w 2012 roku uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisław Śląski, jako jednostki samorządu terytorialnego, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rozłożenia na raty zaległości czynszowych najemcy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wprowadzenia procedury naboru na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyboru ofert na wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmiany Zarządzenia Nr: OR-I.0151-00209/09 z dnia 14.07.2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup bonów żywieniowych - posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.01.2012
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na dostawę tablic z nazwami ulic i słupków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia z zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Bogumińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gminy-Miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załącznik
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załącznik "
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu części B postępowania "
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu