Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 30.12.2011 do 05.01.2012
 
04.01.2012
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku 14 na osiedlu Dąbrówki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.01.2012
Dotyczy dokumentu: w spr. zamiany nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz ustalenia ceny sprzedaży lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śląskiego do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Gimnazjum nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.01.2012
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załacznik Nr 12"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 11"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 10"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 8"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 7"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 "
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: zmiana godzin otwarcia czytelni MiPBP w Wodzisławiu SL.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę książek z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki, literatury naukowej, wznowień i nowości do siedziby MiPBP w Wodzisławiu Ś
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60.000 Euro na zakup i dostwę książek
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60.000 Euro na zakup i dostwę książek
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wydawanie zaświadczeń na wniosek o udostępnienie danych.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie zaświadczeń na wniosek o udostępnienie danych.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych "
Dotyczy dokumentu: wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie miasta Wodzisławia Śl.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie zaświadczeń na wniosek o udostępnienie danych.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 
30.12.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy Os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawek czynszów dzierżawnych oraz ogłoszenia wykazów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Górnej oraz ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawek czynszów dzierżawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - usługi odśnieżania i posypywania dróg, w ramach akcji zimowej w roku 2012 na rejonach roboczych miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "
Dotyczy dokumentu: Kulpa Stanisław - Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl. (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Lipiński Janusz - Komendant Straży Miejskiej Wodzisławia Śl. (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Szymczak Dariusz - I Zastępca Prezydenta Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu