Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 23.12.2011 do 29.12.2011
 
29.12.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy Os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawek czynszów dzierżawnych oraz ogłoszenia wykazów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Górnej oraz ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawek czynszów dzierżawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - usługi odśnieżania i posypywania dróg, w ramach akcji zimowej w roku 2012 na rejonach roboczych miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "
Dotyczy dokumentu: Kulpa Stanisław - Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl. (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Lipiński Janusz - Komendant Straży Miejskiej Wodzisławia Śl. (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Szymczak Dariusz - I Zastępca Prezydenta Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
28.12.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2012 roku - II
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/146/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego i umiejscowienie Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/145/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/144/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/143/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVi/142/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. programu "Rodzina 3+".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/141/11 Rady MIejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchmości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/140/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/139/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śl. na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śl. na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/137/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej z dn. 21.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śl. na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Czyżowickiej 29B
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.12.2011
Dotyczy dokumentu: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na oś. Dąbrówki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi "
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Marklowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w rejonie ul. Marklowickiej
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Przyłączenie budynku projektowanego do sieci kanalizacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.12.2011
Dotyczy dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kokoszyce
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kokoszyce
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skład Rady Dzielnicy Kokoszyce."
Dotyczy dokumentu: Kokoszyce
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Kokoszyce

«       ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu