Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 09.12.2011 do 15.12.2011
 
15.12.2011
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 21 grudnia 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - usługi odśnieżania i posypywania dróg, w ramach akcji zimowej w roku 2012 na rejonach roboczych miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę przy ul. Górnej i ul. Brzozowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.12.2011
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 grudnia 2011r. o zakończonym postępowaniu dowodowym dla przedsięwzięcia "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.12.2011
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/209/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/210/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/209/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/210/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zmiany WPF 07.12.2011
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr 4100/III/211/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Udrożnienie ruchu etap I zadanie 5 - przebudowa ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śląskiego do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Gimnazjum nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w sezonie 2011/2012
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
12.12.2011
Dotyczy dokumentu: w spr.przeznaczenia części nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Wyszyńskiego, ul. Wańkowicza, ul. Łużyckiej, u zbiegu ul. Mendego i Pszowskiej oraz przy ul. Kokoszyckiej do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia wykazu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę miału węglowego do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmiany Zarządzenia Nr OR-I.0050.00358.2011 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 21.11.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2012 roku - II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Konwaliowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmiany Zarządzenia nr OR-I.0050.00330.2011 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 26.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Marklowickie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2012 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o unieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2012 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.12.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Leszka
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.

«       ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu