Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 02.12.2011 do 08.12.2011
 
08.12.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1"
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych MOPS
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: obwieszczenie
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Leszka
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
07.12.2011
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja oraz przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia z zakresu wzmocnienia, integracji i współdziałania w grupie współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - zakup ciągnika wraz z wyposażeniem
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego i umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XII/102/11 Rady Miejskiej z dn. 31.08.2011r. w spr. nadania Statutu Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany WPF z dnia 30.11.2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
06.12.2011
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w sprawie : określania wzoróUchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/124/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
05.12.2011
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+""
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+"
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+"
Dotyczy dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dane teleadresowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.12.2011
Dotyczy dokumentu: Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/135/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekotra Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie poparcia stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącego spraw ważnych dla samorządu gminnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/132/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie 1. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski dotyczących zmiany granic, 2. ustalenia zasad i trybu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/131/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków..
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/130/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/127/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolenien od tego podatku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/126/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Pytania i odpowiedzi
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/125/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/124/11 Rady Miejskiej z dn. 30.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu