Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 18.11.2011 do 24.11.2011
 
24.11.2011
Dotyczy dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Dokumentacja"
Dotyczy dokumentu: Przebudowa ulicy Konwaliowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 30 listopada 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej z dn. 31.03.2011r. w sprawie okreslenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe..
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej z dn. 31.03.2011r. w sprawie okreslenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe..
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej z dn. 31.03.2011r. w sprawie okreslenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe."
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej z dn. 31.03.2011r. w sprawie okreslenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe..
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej z dn. 31.02.2011r. w sprawie okreslenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe..
Dotyczy dokumentu: Sukcesywna dostawa miału węglowego do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.11.2011
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacja paznokci współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Operator wózka widłowego współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawe uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ewa SOSNA - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim -wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego za rok 2010
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ryszard SOCHACKI - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - wyjaśnienie do ośiadczenia majątkowego złożonego za rok 2010
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Beata GALA -Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 16 w Wodzisławiu Śląskim -wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego za 2010 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Mirosława KUŹNIK-Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złozonego za rok 2010.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.11.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01, 20 03 07 i 19 12 12 poprzez stację segregacji odpadów komunalnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego, ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publiczn. na Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania zjawiska bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim Panu Bogdanowi Bojko.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Panu Januszowi Lipińskiemu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla" Pani Krystynie Orbik - Skupień.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim Panu Grzegorzowi Sysce
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim Panu Jackowi Szkolnickiemu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Pani Barbarze Buława.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Pani Barbarze Buława.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Pani Barbarze Buława.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Pani Barbarze Buława.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Pani Barbarze Buława.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wodzisławiu Śląskim Pani Magdalenie Zielińskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim Pani Annie Łasocha.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śląskim część I,II,III,IV.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012 - 2024 wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, przy ul. Czyżowickiej 29B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
21.11.2011
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały WPF na lata 2012-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie projektu uchwały WPF 2012-2024 z 14.11.2011
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg - usługi odśnieżania i posypywania dróg, w ramach akcji zimowej w roku 2012 na rejonach roboczych miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.11.2011
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: o postępowaniu w zakresie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro- wytworzenie i dowóz posiłków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śląskiego do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i Gimnazjum nr 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora - cześć I zakup sprzętu komputerowego, cześć II zakup projektorów, część III zakup kart HD Protector
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa soli drogowej na potrzeby akcji zimowej w sezonie zimowym 2011 wraz z dostawą do Zamawiającego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "

«       ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu