Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 04.11.2011 do 10.11.2011
 
09.11.2011
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
08.11.2011
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Opiekun osób starszych" współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa pomocy dydaktycznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmiany Zarządzenia nr OR-I.0050.00218.2011 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 29.08.2011r. w sprawie powołania na terenie Miasta Wodzisławia Śl. Zespołu Interdyscyplinarnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
07.11.2011
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej z dn. 31.08.2011r. w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie w sprawie zmiany WPF z dnia 03.11.2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała w sprawie zmiany WPF z dnia 26.10.2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa oleju napędowego do zbiornika
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "
Dotyczy dokumentu: Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora - cześć I zakup sprzętu komputerowego, cześć II zakup projektorów, część III zakup kart HD Protector
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
04.11.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora–cz. I zakup sprzętu komputerowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych poł w rejonie ul. Marklowickiej,z jednoczesnym ustaleniem ceny wywoławczej w przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na malowanie klatek schodowych na zasobach ZGMiR w Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przyłączenie budynku projektowanego do sieci kanalizacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu przy ul. Marklowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu