Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 28.10.2011 do 03.11.2011
 
03.11.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora–cz. I zakup sprzętu komputerowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych poł w rejonie ul. Marklowickiej,z jednoczesnym ustaleniem ceny wywoławczej w przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na malowanie klatek schodowych na zasobach ZGMiR w Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przyłączenie budynku projektowanego do sieci kanalizacyjnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu przy ul. Marklowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.11.2011
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kucharz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Kucharz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z przeprowadzonej kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji MOPS w roku 2009 i 2010.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2012-2015.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół kontroli doraźnej w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - powszechna akcja deratyzacji, przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja pokontrolna projektu: Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kontrola w zakresie utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w okresie 2009-2011 (I półrocze) przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r. "
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Dotyczy dokumentu: Zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Wodzisław Śl., dn.28.09.2011 r. Nr OR-IV.0012.00054.2011 Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta W porozumieniu z przewodniczącymi komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zapraszam do udziału w posiedzeniach komisji w miesiącu listopadzie 2011 ro" na "Uchwała Nr XIV/119/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2011-2024"
 
31.10.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Zespołu do oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej budowy parkingu przy ulicy Rybnickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2011 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej poł.przy ul. Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego oraz ogłoszenia wykaz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wodzisław Śl., dn.28.09.2011 r. Nr OR-IV.0012.00054.2011 Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta W porozumieniu z przewodniczącymi komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zapraszam do udziału w posiedzeniach komisji w miesiącu listopadzie 2011 ro"
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej os. 1 Maja
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, poł. w Wodzisławiu Śl. na os. 1 Maja z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedaży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 2a do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 2a do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.10.2011
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie przyjęcia zmiany paragrafu 27 i paragrafu 28 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej "Złoty Wawrzyn" i przyjęcia regulaminu nadawania powyższej nagrody.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem czynszów dzierżawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz ustalenia ceny sprzedaży lokali wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2012-2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnienu postępowania na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Wałowej oraz u zbiegu ulic 26 Marca i Piastowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu