Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 22.10.2011 do 28.10.2011
 
28.10.2011
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie przyjęcia zmiany paragrafu 27 i paragrafu 28 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej "Złoty Wawrzyn" i przyjęcia regulaminu nadawania powyższej nagrody.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem czynszów dzierżawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz ustalenia ceny sprzedaży lokali wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2012-2015.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o unieważnienu postępowania na organizację oraz przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych współfinansowanego przez Unię Europejską
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w listopadzie 2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Wałowej oraz u zbiegu ulic 26 Marca i Piastowskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.10.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa soli drogowej na potrzeby akcji zimowej w sezonie zimowym 2011 wraz z dostawą do Zamawiającego
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
Dotyczy dokumentu: Dostawa agregatu pompowego przewoźnego z napędem silnikowym - nowego wyprodukowanego w 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.10.2011
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr.powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym Udrożnienie ruchu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witosa w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej na os. Przyjaźni w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gołębiej w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz ustalenia ceny sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy ul. B. Chrobrego (parking) oraz przy ul. Arendarskiej (parking) w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem ceny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
24.10.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. prowadzenia rejestru instytucji kultury
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia środków finansowych na dodatki do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rynek 15 z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Rynek w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem czynszu dzierżawnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Czyżowickiej 29B
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości zabudowanej, poł. przy ul. Czyżowickiej 29B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę agregatu pompowego przewoźnego z napędem silnikowym – nowego ..."
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Wodzisław Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania dotacji celowej na wykonywanie zadania z zakresu sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem czynszów dzierżawnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Słowiańskiej i przy ul. Żwirki i Wigury w Wodzisławiu Śl. do oddania w dzierżawę z równoczesnym ustaleniem stawki czynszu dzierżawnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pałacowej z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej (Osiedle Batory)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wdzisławia Śląskiego na lata 2011-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powierzenia Panu Leszkowi Wróblowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiklinowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oraz ustalenia ceny sprzedaży lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz ustalenia ceny sprzedaży lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania: Rewitalizacja - remont wieży romantycznej przy ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu