Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt  | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.04.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych Menu przedmiotowego
Zmiana nazwy katalogu Luty 2012 w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2012)
Dodanie podkatalogu Luty 2012 do katalogu Kontrole UM i jednostek organizacyjnych w menu przedmiotowym
02.04.2012
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śl. z organizacjami pozarządowymi do katalogu Komunikaty, ogłoszenia w menu przedmiotowym
20.03.2012
Dodanie katalogu Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych do menu przedmiotowego
02.03.2012
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Informacje, ogłoszenia Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Rok 2012 do katalogu Informacje, ogłoszenia w menu przedmiotowym
14.02.2012
Ukrycie podkatalogu Inne w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 08.10.2011 do 14.10.2011
 
14.10.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Wodzisławiu Śl. w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 9 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyznaczenia osoby zastępującej w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżącego kierowania placówką.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powszechnej deratyzacji na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. nabycia nieruchomości gruntowych przez miasto Wodzisław Śląski.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia części nieruchomości gruntowych poł. przy ul. Magnoliowej, ul. Kokoszyckiej, ul. Pszowskiej, ul. Rybnickiej, ul. Teligi i na Os. Dąbrówki do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Czyżowickiej 29B
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Czyżowickiej 29B w Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Wodzisław Śląski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji celem zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl., dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wdzisławia Śląskiego na lata 2011-2024
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania dotacji celowej na wykonywanie zadania z zakresu sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmiany zarządzenia Nr OR.I.0151-00119/09 z 30.04.2009 ro. w spr. wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy zakres przeprowadzania służby przygotowawczej dla kierowników miejskich jed.or
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, dla którego Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. zmian w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych poł. przy ul. Krętej, u zbiegu ul. Kokoszyckiej-Mieszka, Brzozowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.10.2011
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ofiar Oświęcimskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie II etapu budowy drogi bocznej ul. Jastrzębska.”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Pałacowej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Dostawa agregatu pompowego przewoźnego z napędem silnikowym - nowego wyprodukowanego w 2011 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Czyżowickiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej z dn. 31.08.2011r. w spr. utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
12.10.2011
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa oleju napędowego do zbiornika
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa soli drogowej na potrzeby „akcji zimowej” w sezonie zimowym 2012 wraz z dostawą do Zamawiającego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu: Przetarg - dostawa soli drogowej na potrzeby akcji zimowej w sezonie zimowym 2011 wraz z dostawą do Zamawiającego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.10.2011
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do dooddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr X III/110/11 Rady Miejskiej z dn. 28.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Oświęcimskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.10.2011
Dotyczy dokumentu: Barbara Buława - Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, od dnia 01.09.2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Decyzja o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "wniosek o warunki zabudowy"
Dotyczy dokumentu: Decyzja o warunkach zabudowy
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik wniosek o warunki zabudowy
Dotyczy dokumentu: Przebudowa sieci napowietrznej kolidującej z rozbudową warsztatu elektromechaniki pojazdowej przy ul.Młodzieżowej 13 1 Wodzisławiu Śl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w październiku 2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego we wrześniu 2011r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu