Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, ogłoszenia
Tytuł dokumentu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_j przy ul.Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl.
Data utworzenia: 29.02.2012
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Decyzja

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGOZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) podaje się do wiadomości publicznej że, w dniu 27.02.2012r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. wydał decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play o oznaczeniu WOD2016_J” przy ul. Wyszyńskiego 50 w Wodzisławiu Śl. na działce nr 2212/138.Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości publicznej.


Załączniki
decyzja   decyzja cel publiczny.pdf (697.45 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Szymczak

 Rejestr zmian dokumentu
01.03.2012    Dodano załącznik "decyzja" (Aleksandra Szymczak)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu