Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 4270275

  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, ogłoszenia
Tytuł dokumentu: Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śl. ul.Gosława działki nr 1527/319,358,360,2342/361,2343/361.
Data utworzenia: 11.01.2012
Data na dokumencie:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Obwieszczenie

 
    O B W I E S Z C Z E N I E
         PREZYDENTA  MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
   


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) podaje się do wiadomości publicznej że, w dniu 10.01.2012r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  41-800 Zabrze ul. Mikulczycka 5 pn. ” Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim ul. Gosława działki nr 1527/319, 358, 360, 2342/361, 2343/361”.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości publicznej.

Załączniki
decyzja cel publiczny.pdf   decyzja cel publiczny.pdf (1.21 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Szymczak

Rejestr zmian dokumentu
11.01.2012    Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Szymczak)
 

    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu